Servicevoorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

Auteursrechtbeleid voor inhoud

Het ontwerp, de tekst en de video-inhoud van de website zijn onderworpen aan copyright © 2023-heden MILOMEDIA OÜ.

Garantie

Het team van MILOMEDIA OÜ maakt gebruik van betrouwbare gegevensbronnen en controleert de feiten dubbel met actuele, betrouwbare bronnen. Ondanks dit en onze inspanningen om de feiten met verschillende bronnen te controleren, kunnen we de absolute geldigheid van de informatie die we op de website weergeven niet garanderen.

Vrijwaring

Het materiaal op de automotorproblemen.nl-website wordt zoals het is geleverd. MILOMEDIA OÜ geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

De presentatie van de kaarten impliceert niet de uitdrukking van enige politieke overtuiging of mening! De weergave en het gebruik van grenzen, geografische namen en gerelateerde gegevens die op kaarten worden weergegeven en zijn opgenomen in lijsten, tabellen, documenten en databases op deze website zijn niet gegarandeerd foutloos, noch impliceren zij noodzakelijkerwijs officiële goedkeuring of aanvaarding door de MILOMEDIA OÜ.

Bovendien geven wij geen garantie of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

MILOMEDIA OÜ is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de automotorproblemen.nl-website te gebruiken, zelfs als de bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade (inclusief, zonder beperking, schadevergoeding wegens verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking).

Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing.

Opmerkingen en andere inhoud gemaakt door gebruikers en bezoekers

U mag opmerkingen, recensies en andere soorten inhoud plaatsen (gezamenlijk "Opmerkingen") zolang eventuele opmerkingen niet illegaal zijn, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk maken op de privacy of anderszins schadelijk zijn voor anderen.

U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze de herkomst van Opmerkingen misleiden, hetzij door gebruik te maken van een vals e-mailadres, naam of andere informatie die de persoon of entiteit in verband brengt met de valse identiteit. MILOMEDIA OÜ behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen die deze regels schenden.

Koppelingen

De website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze kunnen dienen als verwijzing naar de daadwerkelijke onderzoeken, andere artikelen of producten van aangesloten partners. MILOMEDIA OÜ is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van off-site pagina's of andere websites die aan de automotorproblemen.nl zijn gekoppeld. Het bezoeken van gelinkte sites is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van elke gelinkte website.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de gratis wekelijkse nieuwsbrief, zonder advertenties, en deze dient uitsluitend voor informatieve doeleinden: inhoudsupdates en tips. Uw abonnement gaat in zodra u uw e-mailadres opgeeft en loopt door totdat u vraagt ​​om zich af te melden.

Annulering: elke e-mail voor de nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich gemakkelijk kunt afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen als u problemen ondervindt met het uitschrijvingsproces voor de nieuwsbrief.

Intellectuele eigendomsrechten

MILOMEDIA OÜ zet zich in voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. MILOMEDIA OÜ volgt strikt de DMCA-richtlijnen voor ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alle vragen met betrekking tot de reproductie van de inhoud op deze site moeten worden gericht aan de partij die de eigendomsrechten op de gespecificeerde inhoud bezit.

U mag geen afgeleide werken distribueren, publiceren, verzenden, wijzigen, weergeven of maken van materiaal dat u met deze service hebt verkregen. Als u een melding van inbreuk op het auteursrecht wilt indienen bij automotorproblemen.nl, moet u een schriftelijke mededeling indienen die voldoet aan de richtlijnen die zijn vastgelegd in Sectie 512(c)(3) van de Digital Millennium Copyright Act (de DMCA ).

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de automotorproblemen.nl-website valt onder de wetten van het rechtsgebied van de eigenaar van de automotorproblemen.nl, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2024