Algemene regels

MILOMEDIA OÜ is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de automotorproblemen.nl-website te gebruiken, zelfs als de bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade (inclusief, zonder beperking, schadevergoeding wegens verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking).

Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing.

Opmerkingen en andere inhoud gemaakt door gebruikers en bezoekers

U mag opmerkingen, recensies en andere soorten inhoud plaatsen (gezamenlijk "Opmerkingen") zolang eventuele opmerkingen niet illegaal zijn, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk maken op de privacy of anderszins schadelijk zijn voor anderen.

U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze de herkomst van Opmerkingen misleiden, hetzij door gebruik te maken van een vals e-mailadres, naam of andere informatie die de persoon of entiteit in verband brengt met de valse identiteit.

MILOMEDIA OÜ behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen die deze regels schenden.