GDPR - Algemene verordening gegevensbescherming

Het beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens (hierna het 'Beleid' genoemd) maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de automotorproblemen.nl-website. Onze "Servicevoorwaarden" bevatten de regels voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van gebruikers van de automotorproblemen.nl-website, waarvan de exploitant een rechtspersoon is, ondernemer MILOMEDIA OÜ, met maatschappelijke zetel te Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estland (hierna te noemen als de "Beheerder").

In dit document wordt uitgelegd en vertrouwd gemaakt met het specifieke gebruik van uw persoonlijke gegevens, die u ons verstrekt bij uw bezoek aan en gebruik van de website van automotorproblemen.nl, en wordt ook uitgelegd waarom we deze verzamelen en wat uw opties zijn.

Bij elk gebruik, dat wil zeggen dat u de website van automotorproblemen.nl bezoekt en erop surft, bevestigt u dat u deze beginselen voor de bescherming van persoonsgegevens begrijpt en verklaart u dat u hieraan gebonden bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u besluit om via registratie/inloggen op onze website een account aan te maken, dient u uw e-mailadres in te voeren of in te loggen via een derde partij (social login), waarmee u toegang tot uw gegevens verleent of weigert. In sommige gevallen (registratie van aanvullende diensten die worden aangeboden op automotorproblemen.nl) zullen we u om een ​​telefoonnummer vragen om uw identiteit te verifiëren, een locatie waar de winsten van de wedstrijd naartoe kunnen worden gestuurd, en het rekeningnummer waarnaar we kan de geldelijke winsten verzenden.

Het verstrekken van aanvullende gegevens, te weten telefoonnummer, locatie en rekeningnummer, valt niet onder de registraties en heeft alleen betrekking op aanvullende diensten. Indien u echter besluit ook van deze diensten gebruik te maken, zijn bovengenoemde gegevens noodzakelijk voor de volledige dienstverlening op de website van automotorproblemen.nl.

Bij gebruik van de website kunt u in uw persoonlijke profiel aanvullende gegevens invullen, maar dit is niet verplicht. Deze gegevens omvatten profielbeschrijving, foto en link naar uw profiel op sociale netwerken. U kunt wel of niet aanvullende gegevens verstrekken in berichten, discussies, opmerkingen etc. Deze gegevens kunnen, samen met de gegevens in uw profiel, voor u het karakter hebben van persoonlijke en gevoelige gegevens. Omdat uw profiel openbaar is, moet u zich bewust zijn van het risico op misbruik van deze gegevens door iemand anders en overwegen welke gegevens u besluit te publiceren.

Wanneer u gebruik maakt van de advertentiedienst, of door een advertentie aan te maken en deze in het systeem te publiceren, verstrekt u ons aanvullende informatie, zoals uw naam (achternaam), woonplaats, foto's en andere gegevens.

Verplichte gegevens die wij van u nodig hebben, worden in het systeem opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Vanwege de aard van internet zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van gegevens die u vrijwillig besluit te publiceren of aan anderen verstrekt via berichten, advertenties, opmerkingen en e-mailberichten. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de controle en de wijze van gebruik ervan.

Als u niet geïnteresseerd bent in registratie en volledig gebruik van onze diensten, kunt u de diensten voor geregistreerde gebruikers niet gebruiken, aangezien uw e-mailadres vereist is voor registratie.

Overige gegevens die wij verwerken

Net als de overgrote meerderheid van websites en diensten verzamelt de website van automotorproblemen.nl ook verschillende technische informatie van bezoekers en gebruikers van onze website, die automatisch wordt vastgelegd met behulp van tools. Meer over cookies vindt u hieronder.

De informatie die we verzamelen via de automotorproblemen.nl-website omvat voornamelijk:

 • de internetbrowser die u gebruikt
 • het internetadres waarmee u verbinding heeft gemaakt met de automotorproblemen.nl-website
 • het besturingssysteem van uw apparaat
 • een deel van het openbare IP-adres dat u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de automotorproblemen.nl-website

Waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken

We verwerken de gegevens die u ons verstrekt voornamelijk met het doel de kwaliteit van onze diensten en uw comfort te verbeteren bij het surfen op de automotorproblemen.nl-website zelf. Concreet zijn dit:

 • creatie, beheer, beheer van uw profiel aangemaakt door registratie
 • creatie en beheer van uw advertentie, de wijziging ervan, verwijdering uit het systeem
 • het opnemen van opmerkingen in de discussie
 • het vastleggen van uw resultaten van quizzen, hun meting, het middelen , en vergelijking die de moeilijkheidsgraad van quizzen bepaalt op basis van de behaalde resultaten van geregistreerde gebruikers

Wij verzamelen deze gegevens met het oog op het sluiten van een overeenkomst, terwijl onze dienst wordt verleend. Door deze Principes en ook de Bijdrageregels te aanvaarden, komt er een contract tot stand en zijn wij als dienstverlener, in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek en consumentenbescherming, verplicht om een ​​aantal van uw persoonsgegevens noodzakelijk te verwerken, bijvoorbeeld om claims af te handelen, voor boekhoudkundige doeleinden, enz.

De technische informatie die tools over u verzamelen, wordt gebruikt om:

 • zorgen voor gemakkelijk browsen en gebruik van onze diensten
 • het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en het begrijpen van het gebruik ervan
 • uw veiligheid bij het invoeren van gegevens (bijvoorbeeld bij het invullen van een e-mailadres)
 • het weergeven van meer relevante inhoud
 • het weergeven relevantere advertenties
 • verkeersmeting, op basis waarvan wij onze bezoekers/gebruikers beter kunnen beoordelen en hen van betere content kunnen voorzien

Ons legitieme belang bij het verbeteren van onze diensten en uw bescherming brengt ons ertoe uw gegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • informeren over ons nieuws, diensten en producten
 • informeren over wijzigingen in de Dienst, de Gebruiksvoorwaarden, het Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens en andere voorwaarden met betrekking tot de automotorproblemen.nl-website
 • informatie over inhoud en evenementen in de service via meldingen
 • het verbeteren van het ontwerp, de inhoud, de functies en de services die wij leveren;
 • detectie van schendingen van de regels en gebruiksvoorwaarden, de handhaving ervan
 • detectie, preventie of oplossing van fraude als er sprake is van illegale activiteiten op onze diensten, inclusief gebruik ten behoeve van onderzoeken door bevoegde autoriteiten

Met behulp van onze services kunnen we meldingen sturen over de inhoud, nieuws, werking en updates van de automotorproblemen.nl-website, evenals meldingen met betrekking tot uw gebruik van deze websiteservice.

De advertentie-inhoud van derden is ook een integraal onderdeel van de automotorproblemen.nl-website. Omdat wij geïnteresseerd zijn om u advertenties te tonen die voor u relevant en geschikt zijn, gebruiken wij uw gegevens tevens voor de volgende doeleinden:

 • onderzoek en analyse van het gedrag op de automotorproblemen.nl-website en het gebruik ervan
 • het weergeven van relevante en gerichte advertenties en andere marketingcommunicatie
 • monitoring van de activiteit tijdens het gebruik en daaropvolgende evaluatie
 • verkeersanalyse
 • het evalueren van de effectiviteit van reclame

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen met uw toestemming voor de volgende doeleinden:

 • het verzenden van nieuwsbrieven over nieuws, inhoud en aanvullende marketingcommunicatie met de mogelijkheid om zich op elk moment af te melden

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw gegevens in uw profiel worden samen met het door u opgegeven e-mailadres bewaard zolang u zich registreert op de website van automotorproblemen.nl. Houd er rekening mee dat we voor mogelijke bewijsdoeleinden een back-up van uw gegevens in het systeem moeten bewaren gedurende twee jaar vanaf de annulering en verwijdering van uw account. U kunt uw recht om vergeten te worden op elk moment uitoefenen door de annulering en liquidatie van uw account aan te vragen.

Het verstrekken en delen van gegevens en onze verantwoordelijkheid

Wij verstrekken of stellen de door u verstrekte gegevens die wij van u hebben gevraagd (bijvoorbeeld e-mailadres) niet aan derden ter beschikking. Als u zich heeft aangemeld voor een prijsvraag of aanvullende dienst waarbij wij om een ​​telefoonnummer, adres of rekeningnummer hebben gevraagd, blijven deze gegevens verborgen in het systeem en worden deze niet aan derden verstrekt.

In het geval van vrijwillig ingevulde aanvullende gegevens, zoals foto's, profielgegevens, beschrijving, berichten, opmerkingen en andere vormen van inhoud, zijn wij niet verantwoordelijk voor deze gegevens of voor het verzamelen ervan door een derde partij, aangezien dit openbaar is beschikbare gegevens waartoe iedere bezoeker en gebruiker van onze diensten toegang heeft. Bescherming onder ons Privacybeleid is niet van toepassing op deze gegevens, omdat we er geen controle over hebben of hoe deze openbaar beschikbare gegevens door een derde partij kunnen worden gebruikt. Het is daarom uw verantwoordelijkheid welke andere gegevens u besluit te delen en openbaar beschikbaar te maken.

Omdat wij op de website derden toestaan ​​reclame te maken voor hun diensten of producten op basis van een aantal van uw persoonsgegevens (gerichte reclame), worden deze aan andere entiteiten verstrekt. Wij zorgen er echter voor dat elke derde partij die met uw persoonsgegevens werkt, de bescherming van persoonsgegevens naleeft en wordt geverifieerd.

Lijst met entiteiten die uw persoonlijke gegevens ontvangen en verwerken:

 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
 • Instagram LLC, ATTN: Opt-out voor arbitrage 1601 Willow Rd . Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten
 • SoortgelijkeWeb Ltd., 23 Menachem Begin Street, Tel Aviv, 6618356, Israël
 • YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten
 • R2B2 s.r.o., Rybna 716/24, Stare Mesto, 110 00 Praag 1
 • FatChilli Advertising s.r.o., Galandova 1795/1, 811 06, Bratislava, Slowakije

Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle door ons gevraagde persoonsgegevens op te slaan volgens de hoogst mogelijke veiligheidsnormen. Wij verklaren dat wij de verstrekte persoonsgegevens zullen behandelen in overeenstemming met de regels uiteengezet in dit Beleid.

Ondanks alle maatregelen is geen enkel systeem immuun voor aanvallen en misbruik van (persoons)gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten begrijpt en accepteert u dit risico.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt ons om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en u heeft recht op toegang tot deze gegevens en informatie over de verwerkingsvoorwaarden ervan. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u binnen maximaal één maand vanaf de datum van uw verzoek meer informatie verstrekken.

Als u zich registreert en een account en openbaar profiel aanmaakt, kunt u uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, toevoegen of verwijderen in uw account- en profielinstellingen. Als u een probleem heeft met het wijzigen van de gegevens volgens uw wil of als er zich technische problemen voordoen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Als u akkoord bent gegaan met het gebruik van e-mail voor de nieuwsbrief en directmarketingdoeleinden, kunt u verzoeken om annulering of wijziging van het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Advertentieaanbiedingen en andere formulieren sturen wij u echter alleen toe als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Tegelijkertijd heeft u de mogelijkheid om deze op elk moment te annuleren.

Het recht om vergeten te worden

U heeft het volste recht om niet door te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om het gebruikersaccount te verwijderen, als dit is aangemaakt, of om cookies van uw apparaat te verwijderen.

Koekjes

De regels voor cookies moeten, in overeenstemming met Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, zo worden geïnterpreteerd dat u het doel ervan begrijpt en u ook informeert over welke informatie op uw computer is opgeslagen. apparaat wanneer u de automotorproblemen.nl-website gebruikt. Als u onze diensten optimaal wilt gebruiken, moet u cookies ingeschakeld hebben, omdat sommige diensten en functies alleen kunnen worden aangeboden als cookies zijn ingeschakeld.

Dankzij cookies onthoudt de website uw bezoek en enkele instellingen (bijvoorbeeld een door u verborgen paneel dat u informeert over het privacybeleid). Als u cookies uitschakelt via uw browserinstellingen, worden alle instellingen met betrekking tot de automotorproblemen.nl-website vergeten en moet u deze bij elk bezoek opnieuw doen. Door de website van automotorproblemen.nl te gebruiken, verklaart u dat u het doel van het gebruik ervan begrijpt en akkoord gaat met het gebruik van cookies.

Hoe cookies instellen en verwijderen?

De meeste internetbrowsers bieden instellingen waarmee u cookies van uw apparaat kunt verwijderen, cookies kunt blokkeren of u kunt waarschuwen voor de manier waarop cookies op uw apparaat worden opgeslagen. Als alle cookies echter worden geblokkeerd, zal onze website standaard niet functioneren zoals zou moeten en waarvoor deze is gemaakt. Als u cookies wilt blokkeren, instellen of deblokkeren, kunt u dit in uw browser doen.

Meer informatie over de instellingen van uw browser kunt u vinden op de website van de betreffende browser.

Chrome: https://support.google.com

Safari: https://www.apple.com

Firefox: https://support.mozilla.org

IE: https://support.microsoft.com

Meer over cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres martin@milomedia.eu. Wij beantwoorden graag alle relevante vragen.

Wijzigingen in het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

We kunnen het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bijwerken en wijzigen, vooral in het geval van juridische wijzigingen of technologische veranderingen van onze kant. We zullen u informeren over de beleidswijziging door een melding per e-mail te sturen als u een account heeft aangemaakt op de automotorproblemen.nl-website.

Door de website van automotorproblemen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie die geldig is op het moment dat u deze website gebruikt. Als u nog vragen heeft over dit beleid, of vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van deze website, neem dan contact met ons op via martin@milomedia.eu

Datum van laatste herziening: 01.06.2024